PERSBERICHT DARKROOM: Op 20 oktober om 18.00 zullen 14 kunstenaars afdalen in complete duisternis in een
ondergrondse nucleaire schuilkelder op de oude dokken in Gent. De kunstenaars en de wetenschappers willen nagaan wat het
effect is van de duisternis op de creatie en het bewustzijn.

Info en programma op www.darkroom-ghent.com

In de bunker wordt de hersenactiviteit van één van de kunstenaars tijdens het tekenen gemeten met EEG-apparatuur. De toeschouwers
kunnen op het terrein tegelijkertijd infraroodbeelden zien van het gebeuren ondergronds. Naast de bunker vinden
er lezingen plaats over kunst en het brein, de effecten van duisternis op het brein en de functies van het brein tijdens de waarneming.
In een andere ruimte wordt er een experimentele geluidscompositie gemaakt met de hersengolven van één van de
deelnemende kunstenaars. Om 21.30 gaat de bunker open en begint de vernissage, waar de toeschouwers, de kunstenaars en de
wetenschappers verder van gedachten kunnen wisselen.

Artistieke doelstellingen
• Onderzoek naar het effect van de duisternis op de creatie.
• Doorbreken van de conventionele visuele creatie door wegnemen van het zicht.
• Via duisternis een nieuwe op andere manier tot stand gekomen beeldtaal ontwikkelen.
• Via duisternis de andere zintuigen bij het tekenen en schilderen ontwikkelen
• Effect van duisternis op arousal, concentratie en verhoogd creatief bewustzijn
• De mogelijke rol van hersengolfregistraties en beeldvorming in het atelier van de kunstenaar onderzoeken.

Wetenschappelijke doelstellingen
• Pilootproject om de plasticiteit van de hersenen tijdens creatieve processen in beeld te brengen.
• Nieuwe inzichten verwerven over het effect van duisternis tijdens intensieve waarnemingsprocessen zoals tekenen of schilderen
• Onderzoeken van verschuiving van de klassieke door zicht gedomineerde naar andere sensitorische processen in het brein
tijdens intensief-creatieve processen
• Effect of therapeutische waarde van duisternis op arousal en verhoogd creatief bewustzijn.
• Wetenschapscommunicatie: hersenonderzoek (hersensignalen en beelden) naar een breder publiek overbrengen. Neurowetenschap
communiceren via artistiek onderzoek en het opzetten van een artistiek-wetenschappelijk café op een sociaalartistiek
platform (DOK).

Kunstenaars:
Frans Gentils, Hallveig Agustsdottir, Wouter Cox, Birde Vanheerswynghels, Lore Smolders, Gery De Smet, Maggie Michael,
Fia Cielen, Jan-Pieter Cornelis, Tineke Schuurmans, Jet Nijkamp, Jan Verbruggen, Patrick Van Huffel, Tonia In den Kleef

Lezingen artistiek-wetenschappelijk café:
Rune Peitersen (kunstenaar), Rob Zwijnenberg (Hoogleraar kunstgeschiedenis in relatie tot wetenschap en technologie,
Universiteit Leiden), Paul Boon: (Prof. dr., Hoogleraar en diensthoofd Neurologie, Universitair Ziekenhuis
en Instituut voor Neurowetenschappen, Universiteit Gent).
Meer info over inhoud programma op www.darkroom-ghent.com.

Partners:
Universitair Ziekenhuis Gent (dienst Neurologie – www.uzgent.be), Universiteit Gent (Laboratorium voor Klinische en Experimentele
Neurofysiologie, Instituut voor Neurowetenschappen – www.instituteforneuroscience.com, Breinwijzer vzw, DOK
Gent, Universiteit Gent, DOK vzw, Logos Foundation

contact:
Tim Joye, joye.tim@telenet.be | 0478 96 25 84

 

flyer(pdf), persbericht(pdf)

Rune Peitersen