Geschreven voor Platform BK

Met het cultuur-beleid van dit (nu demissionaire) kabinet en vooral de vele reacties die erop volgden, is het duidelijk geworden dat kunstenaars niet hoeven te rekenen op begrip voor hun maatschappelijke positie of inzet vanuit de brede samenleving. Volgens Halbe Zijlstra zijn er teveel kunstenaars en moest de sector ‘hervormd’ worden, om zo economisch efficienter en rendabeler te worden.

Met het recentelijk opgerichte Platform Beeldende Kunst willen wij, kunstenaars, onafhankelijke kunstprofessionals en andere belangstellende, stelling nemen tegen de onwaarheden en tendentieuze uitspraken, zoals die geuit zijn door dit kabinet en haar volgelingen. Wij willen een platform bieden en zo de discussie over kunst en kunstenaars in de samenleving aanjagen op basis van feiten, in plaats van, zoals nu, gebaseerd op mythen en aannames. Wij willen af van de uit populisme ontstane gedachte dat kunstenaars lui zijn, en van de groteske misvatting, dat kunst en cultuur een veredelde vorm van amusement of sport is – nee, voetbal en ‘Holland’s got talent’ zijn geen kunst.

Kunst biedt een wereld aan van schoonheid, horror, dromen, verlangens en gedachte-experimenten, die aanzet tot nieuwe ideeën, (zelf)reflectie, kritisch en anders denken, en zodoende het mens en de samenleving zichzelf helpt definiëren en heruitvinden. Dat is de essentie van kunst, en daardoor onderscheid zij zich van pure ambacht of entertainment.

De kwalitatieve invloed en betekenis van de kunstenaars en de kunstsector als geheel overstijgen vele malen hun grote en liggen ten grondslag aan alles wat ons als mensen en samenleving definiëren  – dat kun je niet zomaar in eenzijdige economische waarde vertalen. De kunst sector is niet de grootste in de maatschappij, net zoals de ogen van een mens ook niet de grootste organen zijn van het menselijk lichaam, maar zonder ogen ben je wel blind!

Toen de kersverse PvdA-leider Diederik Samsom zijn zeven punten presenteerde was de eerste vraag vanuit de zaal: hoe zit het met de cultuur? Het antwoord volgde prompt: Dit is geen verkiezingsprogramma, dit zijn de belangrijkste punten maar we willen de cultuur ook meenemen in ons programma. Het PBK stelt zich een partij voor die kunst en cultuur wel zo belangrijk vindt, dat zij het aan zou durven – of zelfs vanzelfsprekend zou vinden – kunst en cultuur wel als prioriteit op te nemen, en niet alleen als achteraf’je voor ‘als er wat geld over blijkt te zijn’.

Wij hopen dat er in deze verkiezingstijden politici opstaan, die begrijpen dat je niet als een hooligan hoeft te spreken om gerespecteerd te worden, en dat eenvoud niet gelijk is aan scherpte. Politici, die inzicht en beschaving durven tonen en met open ogen een lans durven te breken voor het belang van kunst en cultuur, van Rembrandt tot Pindakaasvloer.

 

Rune Peitersen, namens Platform Beeldende Kunst

 http://www.platformbk.nl/2012/05/eyes-wide-shut/

Rune Peitersen