2019 | De aasgieren van het neoliberalisme

First published 08-04-2019 at Platform BK, http://www.platformbk.nl/de-aasgieren-van-het-neoliberalisme/ In de politieke ornithologie wordt sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart jl. veel geschreven over vogels en mythologische dieren. Over de ware betekenis van deze geheimzinnige boodschappers uit het verleden is men nog niet helemaal uit, maar … Continue reading2019 | De aasgieren van het neoliberalisme

2016 | Eight Reflections on Privilege, Trump, Nationalism, Fascism, Revolution, Transition, Utopia, Perspective

1. I am an artist. In my work, I look at issues of perception and reality in relation to the information we receive and how this influences and creates our image of the world and the other. I believe the arts are important; they connect … Continue reading2016 | Eight Reflections on Privilege, Trump, Nationalism, Fascism, Revolution, Transition, Utopia, Perspective

2016 | Rust. Of doodse stilte? Reactie PBK op advies Raad voor Cultuur (Platform BK)

This text was written with Mariska van den Berg for and first published by Platform BK Minister Bussemaker pleit in tegenstelling tot haar voorganger voor rust in de cultuursector. Zij zegt niet opnieuw bezuinigingen op te leggen, maar ruimte te willen creëren voor de sector … Continue reading2016 | Rust. Of doodse stilte? Reactie PBK op advies Raad voor Cultuur (Platform BK)

2016 | De prachtige façade van de bezoekcijfers (Platform BK)

This piece was written by Rune Peitersen and Anne Breure and was first published in Het Parool May 25 2016 Begin dit jaar publiceert de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met de Raad voor Cultuur een verkenning naar de arbeidsmarktsituatie in de cultuursector. ‘De bezuinigingen … Continue reading2016 | De prachtige façade van de bezoekcijfers (Platform BK)

2015 | Maatschappelijk belang (Platform BK)

This piece was written for Platform BK and first published on Dec. 7th 2015, http://www.platformbk.nl/2015/12/maatschappelijk-belang/ Afgelopen vrijdag 4 december gaan in Den Haag de deuren van presentatie-instelling GEMAK voor het laatst open. GEMAK is de zoveelste kunstinstelling die zich sinds de bezuinigingen van Rutte I genoodzaakt … Continue reading2015 | Maatschappelijk belang (Platform BK)

2015 | Verkoop geen fabels over kunst (Platform BK)

This piece was written by Rune Peitersen and Arno van Roosmalen and was first published in the Volkskrant June 25 2015: http://www.volkskrant.nl/opinie/verkoop-geen-fabels-over-kunst~a4087736/ In behandeling bij de Tweede Kamer is momenteel Ruimte voor cultuur, de brief waarin minister Jet Bussemaker haar uitgangspunten voor het toekomstig cultuurbeleid … Continue reading2015 | Verkoop geen fabels over kunst (Platform BK)

2015 | Springlevend? – verslag tweede Kamerdebat Ruimte voor cultuur (Platform BK)

This text was written for and first published by Platform BK Verslag tweede Kamerdebat Ruimte voor cultuur, 24 juni 2015 “De sector leeft, of die springlevend is dat nuanceer ik op onderdelen.” Minister Bussemaker tijdens het debat Na het rondetafelgesprek van 17 juni was de … Continue reading2015 | Springlevend? – verslag tweede Kamerdebat Ruimte voor cultuur (Platform BK)

2015 | Slow Burn – verslag hoorzitting commissie OCW (Platform BK)

This text was written for and first published by Platform BK Het was een interessante dag vandaag (17 juni 2015) in Den Haag. Naar aanleiding van de uitgangspuntenbrief van minister Bussemaker en de reacties daarop, was er een rondetafelgesprek georganiseerd tussen vertegenwoordigers van de BK … Continue reading2015 | Slow Burn – verslag hoorzitting commissie OCW (Platform BK)

2015 | Reactie op het Advies van de Raad voor Cultuur (Platform BK)

The following text was written in response to the advice given by the Dutch Council for Culture to the Ministry of Culture. First published on Platform BK. In navolging van het WRR rapport, waarin werd gesteld dat kunst weer op haar eigen waarden moet worden … Continue reading2015 | Reactie op het Advies van de Raad voor Cultuur (Platform BK)

2013 | Nulpunt – Raaijmakersavond in Perdu

Presentatie tijdens de Raaijmakersavond in Perdu, www.perdu.nl, 25 oktober 2013. Lees hier meer over het Raaijmakersproject van tijdschrift Terras. In ‘Het kleinste geluid‘ vertelt Raaijmakers over het zoeken naar een ‘dode toon’. Hij omschrijft het als een streven naar een absoluut punt waar, zoals in … Continue reading2013 | Nulpunt – Raaijmakersavond in Perdu

2013 | Dick Raaijmakers en De kunst van het machine lezen- revisited | Perdu

Lees hier mijn lezing http://www.perdu.nl/agenda/604/dick_raaijmakers_en_de_kunst_van_het_machine_lezen_-_revisited.html Voortzetting van de Raaijmakers-reeks. In 2012 organiseerde Perdu in samenwerking met tijdschrift Terras een avond over ‘De kunst van het machine lezen’, een essay van Dick Raaijmakers dat in 1978 in Raster #6 werd gepubliceerd. Deze avond borduurt hierop voort, … Continue reading2013 | Dick Raaijmakers en De kunst van het machine lezen- revisited | Perdu

2010 | Reactie op Bezuiniging op kunst ook eigen schuld

Reactie op Bezuiniging op kunst ook eigen schuld,Ron Rijghard NRC zaterdag 2 oktober. ©Rune Peitersen 2010 Volgens Ron Rijghard stelt kunsteconoom Pim van Klink dat de kunstwereld onder meer door het systeem van ‘peer review’ niet genoeg rekening houdt met “de smaak van ‘de gewone … Continue reading2010 | Reactie op Bezuiniging op kunst ook eigen schuld

2010 | Contact – Art as the outer limits of the Universe

CONTACT – ART AS THE OUTER LIMITS OF THE UNIVERSE ©Rune Peitersen 2010 The movie ‘Contact’ (1997) explores different aspects of the traditional positions of science and faith; what is faith and how does faith differ from scientific deduction. It cleverly raises a few questions … Continue reading2010 | Contact – Art as the outer limits of the Universe

2010 | Scanning the brain is like scanning a computer with no screen.

©Rune Peitersen 2010 Although I have the utmost respect for scientific research and am personally fascinated by the field of neurology, recently I find myself questioning the methods used to gather information about brain activity, namely the measuring of electrical fields or electrical activity in … Continue reading2010 | Scanning the brain is like scanning a computer with no screen.

2010 | The Cartesian theater of The Matrix and Avatar

©Rune Peitersen 2010 Both The Matrix and, more recently, Avatar feature the ability of the protagonist(s) to transfer their mind/consciousness to another (virtual) body. The premise seems to be Cartesian. The human consciousness is trapped somewhere inside our head or brain, but if we were … Continue reading2010 | The Cartesian theater of The Matrix and Avatar