Rune Peitersen, Martijn Schuppers, Rein Jelle Terpstra en Roland Schimmel

Looking at Seeing

Although the artist and the scientist approach observation in different ways, in both fields the process of observing and the role of the observer play and important part. How much of what we see is determined by how we look, and how does our knowledge and imagination influence what we see?
In this exhibition four artists present work, that examine different aspects of how we look and what it means to see.

Rune Peitersen, www.runepeitersen.com, used an eye-tracker to examine the involuntary movements of his eyes. He used the recordings and the eye-tracking data to construct images in which he attempts to visualize the ‘raw input’ his eyes received while filming.

Roland Schimmel, www.rolandschimmel.com, makes use of the way our eyes deal with sharp contrasts and saturation of colour. His paintings evoke strong afterimages in the eyes of the beholder, leaving the viewer uncertain of what is painted and what is only ‘in his eye’.

Martijn Schuppers, www.schuppers.com, creates his paintings in a process which attempts to cancel out the hand of the artist. The imagery that emerges resembles scientific images as we know them from popular science magazines, showing how our mind constructs images and seeks out meaning from even the most abstract imagery.

Rein Jelle Terpstra, www.reinjelleterpstra.nl, presents stories of pictures never taken. He examines the relation between the photographic image and memories of a specific moment – can the one replace the other, or are some moments impossible to capture in an image?

Inzicht in kijken

De rol van de kijker en het proces van observatie spelen zowel in de Kunst als in de Wetenschap een belangrijke, maar verschillende rol. Hoeveel van wat we zien wordt bepaald door hoe we kijken en hoe beïnvloeden kennis en verbeelding wat we zien? In deze beeldende tentoonstelling onderzoeken vier kunstenaars hoe we kijken en wat het betekent dat we zien en verbeelden.

  • Rune Peitersen onderzocht met een eyetracker de onwillekeurige bewegingen van zijn eigen ogen. Met de verzamelde data probeerde hij een visualisatie te maken van de visuele input via de retina, voordat die in de hersenen wordt verwerkt tot ervaringen en betekenis wordt toegekend. Link: www.runepeitersen.com.
  • Roland Schimmel maakt gebruik van de manier waarop onze ogen omspringen met scherpe contrasten en kleurverzadiging. Zijn schilderijen en video’s blijven als ‘afterimage’ sterk op je netvlies staan, en laten de kijker in verwarring achter: wat is schilderij en wat is alleen zichtbaar ‘in the eye of the beholder’? Link: www.rolandschimmel.com.
  • Martijn Schuppers creëert zijn schilderijen zo dat de hand van de maker niet te traceren lijkt. Zijn kunstwerken doen denken aan foto’s uit wetenschappelijke tijdschriften, en laten zien dat we zelfs aan het abstractste beeld betekenis proberen toe te kennen. Link: www.schuppers.com.
  • Rein Jelle Terpstra  verzamelt in het project Nabeelden verhalen over de niet gemaakte foto. Hij onderzoekt hoe die gemiste foto de fotograaf kan blijven achtervolgen. Kan de herinnering dat ene gemiste moment vervangen? En wat is de rol is van het geheugen en de verbeelding bij het bewaren van dat ene moment?  Link: www.reinjelleterpstra.nl.


 

Rune Peitersen